Serveis

PIMES, EMPRESES

Assessorament i gestió fiscal, comptable i laboral de Societats Limitades (SL). La planificació fiscal de les operacions de compra-venta, repartiment de beneficis, amortització d’actius, etc és molt important en aquest tipus de figures jurídiques, amb un gran ventall de possibilitats a tenir en comtpe. Per això ens adaptem a les necessitats del client i oferim:

 • Gestió integral: comptabilitat oficial, gestió laboral, presentació d’impostos i llibres al registre amb assessorament i atenció permanent.
 • Assessorament fiscal: presentació d’impostos, tancament d’exercici i presentació de llibres al registre per aquelles societats que ja disposen de departament comptable i laboral intern.

Treballem també per a Societats Civils Particulars (S.C.P.) i Comunitats de Béns (C.B.).

a

AUTÒNOMS

Assessorament i gestió fiscal, comptable i laboral d’activitats professionals o empresarials en règim de treballador autònomom. Entre d’altres:

 • Tots els tràmits necessaris per iniciar una activitat com a autònom.
 • Comptabilitat i fiscalitat integral, que inclou:

1. Comptabilitat rigorosa amb llibres oficials de comptabilitat (sense cost suplementari): llibre registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

2. Gestió fiscal: confecció i presentació dels models tributaris (IVA i IRPF) trimestrals i anuals (inclòs opció telemàtica) davant l’Agència Tributària.

3. Assessorament permanent per resoldre dubtes, dissenyar factures, etc.

Altres serveis:

 • Alta/baixa treballadors
 • Confecció de la quitança (“finiquito”)
 • Obtenció de la Signatura Digital (Certificat Digital)
 • Inscripció a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

TRÀNSIT

Li oferim els nostres serveis i tràmits per a qualsevol tipus de vehicles, ja siguin automòbils, motocicletes, quads, ciclomotor, furgonetes, vehicles mixtes, remolcs, caravanes,…

Li recordem que podem oferir-li serveis i tràmits relacionats amb:

 

 • Matriculació de vehicles nous i sol·licituds de noves matricules.
 • Matriculació de vehicles d’importació.
 • Matriculació de vehicles històrics.
 • Re matriculació de vehicles donats de baixa.
 • Assessorament dels aspectes legals en la compra i venda de vehicles.
 • Transmissions de vehicles (canvi de nom) o propietari.
 • Notificacions de venda de vehicles.
 • Baixes de vehicles definitives, temporals, trànsit comunitari o exportació.
 • Convalidació de permisos de conduir estrangers a l’estat Espanyol.
 • Duplicats de documentació pels casos de pèrdua, robatori o deteriorament.
 • Tramitació d’exempcions de tributs i impostos de vehicles amb les diferents administracions.
 • Sol·licitud d’antecedents de vehicles.

PARTICULARS

Realitzem tot tipus de gestions i tràmits per a particulars, per exemple:

AGENT D’ASSEGURANCES

Demaneu pressupost sense cap compromís.

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Pressupostos ajustats, personalitzats i sense compromís.

 

Tasques comptables:
Càlcul de quotes i emissió de rebuts. Negociació bancària dels rebuts. Informe periòdic d’ingressos i despeses. Tancament de l’exercici i confecció de la memòria anual.

 

Gestió ordinària:
Elaboració de convocatòries i assistència a les ASSEMBLEES. Confecció de les actes de les assemblees, transcripció als llibres de la comunitat i notificació a tots el propietaris.

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Assessorament i gestió comptable, fiscal i laboral adaptada a les necessitats de cada associació o fundació. Aquestes entitats, sempre que disposin de CIF, tenen una sèria d’obligacions fiscals. El desenvolupament normatiu és limitat i es troba en fase de canvi, com llegireu a continuació.

Nota informativa:

A partir el darrer 1 de gener de 2015 hi ha en vigor una nova Llei de l’Impost sobre Societats i una de les principals novetats és que OBLIGA A QUALSEVOL entitat amb CIF (associacions, comunitats de propietaris, etc) a presentar la declaració de l’impost de societats.

ÚLTIMA HORA! En quedaran al marge les entitats que ingressin menys de 50.000€ l’any. Més informació.

Des de l’Agència Vilallonga ens posem a la seva disposició, ja sigui per treballar en temes comptables o bé per manternir-los al corrent del desenvolupament de l’esmentada novetat fiscal. Contactin amb nosaltres sense cap compromís.