Empresa

Agència Vilallonga

Serveis i Gestions Vilallonga neix amb l’esperit de donar una gestió moderna,rapida i de qualitat posant com eix fonamental un servei integral en mans dels nostres clients. Els coneixements tècnics i les eines mes avançades de gestió fan que l’assessorament sigui el mes eficaç per el funcionament de l’activitat diària amb les empreses i els ajudi a optimitzar les necessitats i els seus objectius.

Per això, els nostres serveis de fiscalitat, comptabilitat ,gestió laboral (altes, baixes, prevenció de riscos) així com d’assegurances,trànsit i gestions administratives son d’una alta qualitat.

Professionalitat

La figura del gestor professional permet un tracte proper i sincer a l’hora de prestar el servei.

Servei

Conèixer el client i entendre bé el funcionament del seu negoci és bàsic per a un bon assessorament.

Qualitat

Per oferir un servei de qualitat, fem ús dels programes mes avançats així com la presentació telemàtica de les obligacions tributàries, garantint així el rigor i l’eficiència dels serveis prestats.

Enllaços d’interès